İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI VE İLKELERİ

Akkon Denizcilik İnsan Kaynakları Politikasının amacı, Şirketin her seviyesindeki kadrolarına iyi yetişmiş ve yetenekli personeli temin etmektir. Bu amaçla aşağıdaki temel ilkeler belirlenmiştir:

• Yeterli sayıda personel istihdam etmek ve personelin performansını izleyerek en yüksek verimle çalıştırılmasını sağlamak,
• İşin özelliğine uygun personeli görevlendirmek ve işin gereklerine göre eğitim ve gelişim olanakları sağlamak, personelin yetkinliklerini geliştirmek,
• Yönetim kadrolarına bünye içinde eleman yetiştirmek ve yerleştirmek,
• Tüm personelin özlük haklarının korunmasını sağlamak,
• Personeli başarıya teşvik etmek, gerektiğinde ödüllendirmek,
• İletişimin etkin hale getirilmesi suretiyle personeli, ilgili olacağı konularda bilgilendirmek, görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine olanak sağlamak ve böylece iş verimini artırmak,
• Personele, yöneticileri ile birlikte şevkle çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri iş ortamları yaratmak ve iyi ilişkiler kurulmasını sağlamak,
• Personelin sağlığını korumak ve onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.


İş Başvurusu için: personel@akkonlines.com
Türkçe